All for Joomla All for Webmasters
74HC245_4e11ddfc242c1.jpg

PIC16F1828-I/P

38.000 ₫

20pin, 18 I/O ports, 7Kb program, 256 byte RAM, 256 byte EEPROM, 10 bit ADC, PWM Steering, etc…, DIP-20

74HC245_SOIC_4e12af5bbb63b.jpg

PIC16F1829-I/SO

38.000 ₫

20pin 18 I/O ports, 14Kb program, 1024 byte RAM, 256 byte EEPROM, 10 bit ADC, PWM Steering, etc..., SOIC-20

6N137_4e11dd7db6763.jpg

PIC12F1501-I/P

23.000 ₫

8-bit Microcontroller 10-bit ADC, 5-bit DAC, 10-bit PWM, Internal Oscillator 31KHz to 16MHz (CLC, NCO, FVR), DIP-8

24LC256_4e1492946c350.jpg

PIC12F1501-I/SN

20.000 ₫

8-bit Microcontroller 10-bit ADC, 5-bit DAC, 10-bit PWM, Internal Oscillator 31KHz to 16MHz (CLC, NCO, FVR), SOIC-8

PIC16F688_I_SL_4d98427f0b0e6.jpg

PIC16F1823-I/SL

22.000 ₫

8-bit Microcontroller, Int. OSC, 11 I/O pins, PWM steering, 10-bit ADC, FVR, 5-bit DAC, etc…, SOIC-14

PIC16F887_I_PT_4d9852e06e338.jpg

PIC16F887-I/PT

45.000 ₫

8-Bit CMOS Microcontroller with A/D, PWM and nanoWatt Technology TQFP-44

PIC16F687_4d981e5d20112.jpg

PIC16F687-I/P

31.000 ₫

20-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology PDIP-20

PIC16F883_I_SP_4d98579a3e815.jpg

PIC16F883-I/SP

33.000 ₫

28 Pin, Enhanced Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology PDIP-28

PIC16F72_SOIC_4d9859166d82d.jpg

PIC16F72-SOIC

12.500 ₫

28-Pin, 8-Bit CMOS FLASH Microcontoller with A/D Converter SOIC-28

PIC16F72_PDIP_4e17b6cbde79b.jpg

PIC16F72-PDIP

21.000 ₫

28-Pin, 8-Bit CMOS FLASH Microcontoller with A/D Converter, PDIP-28

dsPIC30F3010_4e11d6d66e1e9.jpg

dsPIC30F3010

90.000 ₫

High-Performance, 16-Bit Digital Signal Controllers SOIC-28

PIC16F74_4d982502e7e89.jpg

PIC16F74-I/P

34.000 ₫

40-pin, 8-bit CMOS FLASH Microcontrollers DDIP-40

PIC16F77_4d9825b73e206.jpg

PIC16F77-I/P

33.000 ₫

40-pin, 8-bit CMOS FLASH Microcontrollers DDIP-40

PIC16F716_4d983d1fc12c7.jpg

PIC16F716-I/P

19.000 ₫

8-bit Flash-based Microcontroller with A/D Converter and Enhanced Capture/Compare/PWM PDIP-18

PIC16F688_I_SL_4d98427f0b0e6.jpg

PIC16F688-I/SL

28.000 ₫

14-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology SOIC-14

PIC16F876_04_SP_4d98450b7a02f.jpg

PIC16F876-04/SP

49.000 ₫

28-Pin 8-Bit CMOS FLASH Microcontrollers PDIP-28

PIC16F873_04_I_S_4d98481268335.jpg

PIC16F873-04 I/SP

49.000 ₫

28-Pin 8-Bit CMOS FLASH Microcontrollers PDIP-28

PIC16F873A_I_SP_4d984940c6d78.jpg

PIC16F873A-I/SP

62.000 ₫

28-Pin Enhanced Flash Microcontrollers PDIP-28

PIC16F876A_I_SP_4d984b0b527e1.jpg

PIC16F876A-I/SP

67.000 ₫

28-Pin Enhanced Flash Microcontroller PDIP-28

PIC16F73_I_SP_4d984da612ab3.jpg

PIC16F73-I/SP

26.000 ₫

28-pin, 8-bit CMOS FLASH Microcontrollers PDIP-28

dsPIC30F4011_4dc8a2d1c3600.jpg

dsPIC30F4011

168.000 ₫

16-Bit Digital Signal Controllers PDIP-40

dsPIC30F4013_4dc8a38841e94.jpg

dsPIC30F4013

175.000 ₫

16-bit Digital Signal Controllers With 12bit ADC-13 Chanel PDIP-40

PIC18F4520_4e11d2c3841dd.jpg

PIC18F4520

200.000 ₫

40-Pin, 8-Bit CMOS FLASH Microcontoller with A/D Converter PDIP-40

PIC16F876A_SOIC_4e11d3c382898.jpg

PIC16F876A-SOIC

67.000 ₫

28-Pin 8-Bit CMOS FLASH Microcontrollers SOIC-28

PIC16F914_TQFP_4e11d64607b5e.jpg

PIC16F914-TQFP

40.000 ₫

8-bit CMOS Microcontroller with LCD Driver and nanoWatt Technology - TQFP-44

PIC16F767_I_SO_4e154e19e6fde.jpg

PIC16F767-I/SO

68.000 ₫

8-Bit CMOS Flash Microcontrollers with 10-Bit A/D and nanoWatt Technology, SOIC-28

PIC12F675___I_P_4e9d0bfeafbc7.jpg

PIC12F675 - I/P

20.000 ₫

"Bé hạt tiêu" - 8-Pin, Flash-Based 8-BitCMOS Microcontrollers with 10bit A/D, DIP-8

PIC12F683___I_SN_4eacc4c2975d4.jpg

PIC12F683 - I/SN

25.000 ₫

"Bé hạt tiêu" - 8-Pin, 8MHz Internal OSC,10bit A/D,PWM, SOIC-8

PIC12F1822___I_S_4eacc552be555.jpg

PIC12F1822 - I/SN

52.000 ₫

"Bé hạt tiêu" - 8-Pin, 32MHz Internal OSC,10bit A/D,PWM, SOIC-8 Các ứng dụng lớn, KT siêu nhỏ

PIC16F84A___20_S_5170c8d54f41b.jpg

PIC16F84A - 20/SO

35.000 ₫

8bit microcontrller, 18pins, 20MHz clock, 13 I/O pins, 1024word Flash, 68 byte RAM, 64 byte EEPROM, SSOP-18

PIC12F675___I_SN_4ef2dde497561.jpg

PIC12F675 - I/SN

19.000 ₫

"Bé hạt tiêu" - 8-Pin, Flash-Based 8-BitCMOS Microcontrollers with 10bit A/D, SOIC-8

PIC12F509___I_SN_4ef2df9d56430.jpg

PIC12F509 - I/SN

16.000 ₫

8-Pin, 8 Bit Flash Microcontrollers 4MHz Int. OSC, SOIC-8

PIC16F886_I_SO_4ef2e244de6d9.jpg

PIC16F886-I/SO

41.000 ₫

8-Bit CMOS Microcontroller with A/D, PWM and nanoWatt Technology SOIC-28

PIC18F2550_I_PT_4f3f2f9691edf.jpg

PIC18F2550-I/PT

120.000 ₫

28-Pin, 8-Bit CMOS FLASH Microcontollers with USB 2.0 controller,PDIP-28

PIC18F2550_I_SO_4f3f300aa54fe.jpg

PIC18F2550-I/SO

105.000 ₫

28-Pin, 8-Bit CMOS FLASH Microcontollers with USB 2.0 controller,SOIC-28

PIC18F4550_I_PT_4f3f30ad49438.jpg

PIC18F4550-I/PT

165.000 ₫

40-Pin, 8-Bit CMOS FLASH Microcontollers with USB 2.0 controller,PDIP-40

PIC16F877_A_P_4fc01156cd6ce.jpg

PIC16F877 A/P

65.000 ₫

40-Pin 8-Bit CMOS FLASH Microcontrollers PDIP-40

PIC16F887_I_SP_4fc011ec4c747.jpg

PIC16F887-I/P

55.000 ₫

8-Bit CMOS Microcontroller with A/D, PWM and nanoWatt Technology PDIP-40

PIC16F684___I_P_516a78c5e2260.jpg

PIC16F684 - I/P

34.000 ₫

8MHz Int OSC, ADC 10 bit, PWM, Ứng dụng đặc biệt ĐK động cơ hoặc Inverter, DIP-14

PIC18F46K20_I_PT_516a79d0d3557.jpg

PIC18F46K20-I/PT

68.000 ₫

64K Program, 1024 byte EEPROM, 16MHz Internal OSC (Ext 64MHz), ADC 10bit, PWM, TQFP-44

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter