All for Joomla All for Webmasters
PIC12F1822___I_S_4eacc552be555.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
52.000 ₫
"Bé hạt tiêu" - 8-Pin, 32MHz Internal OSC,10bit A/D,PWM, SOIC-8
Các ứng dụng lớn, KT siêu nhỏ
Mô tả "Bé hạt tiêu" - 8-Pin, 32MHz Internal OSC,10bit A/D,PWM, SOIC-8 Các ứng dụng lớn, KT siêu nhỏ

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter