All for Joomla All for Webmasters
AO4600_4d70e817d41bd.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
18.000 ₫
Bộ nhớ mã hóa - Crypto Memory
1Kbit user memory
2.7v~3.6v, 2-wire interface 5V compatible, SOIC-8
Mô tả

Bộ nhớ mã hóa - Crypto Memory
1Kbit user memory
2.7v~3.6v, 2-wire interface 5V compatible, SOIC-8

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter