All for Joomla All for Webmasters
ATtiny2313V_10PU_4e11ce98060d1.jpg

ATtiny2313-10PU

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
40.000 ₫
AVR 8 bit microcontroller 2Kb - PDIP20
Mô tả AVR 8 bit microcontroller 2Kb - PDIP20

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter