All for Joomla All for Webmasters
STM32F103C8T6_50962cd6325c7.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
65.000 ₫
ARM-based 32-bit MCU, 72MHz, 20Kb SRAM, 64 KB Flash, 2x12bit ADC, 1uS, up to 10 chanels, PWM, USB 2.0, CAN 2.0 and other ++, LQFP48
Mô tả ARM-based 32-bit MCU, 72MHz, 20Kb SRAM, 64 KB Flash, 2x12bit ADC, 1uS, up to 10 chanels, PWM, USB 2.0, CAN 2.0 and other ++, LQFP48

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter