All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
18.000 ₫
Mặt kính LCD, model HX-3671, 4 số, kiểu chân tiếp xúc
(1/2 Duty, 1/2 Bias, 5V, view 37.7x13.8mm)
Mô tả

Mặt kính LCD, model HX-3671, 4 số, kiểu chân tiếp xúc
(1/2 Duty, 1/2 Bias, 5V, view 37.7x13.8mm)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter