All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
Các mạch PCB chuyển đổi:
- cho TQFP32-100 (0.5) và TQFP32-64(0.8)
- cho SOP8 và SSOP8
Mô tả

Các mạch PCB chuyển đổi:
- cho TQFP32-100 (0.5) và TQFP32-64(0.8)
- cho SOP8 và SSOP8

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter