All for Joomla All for Webmasters
RHRP30120_513b0c5639ef8.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
30.000 ₫
Ultra fast diode 30A - 1200V,
Trr= 65nS, TO-220-2
Mô tả Ultra fast diode 30A - 1200V, Trr= 65nS, TO-220-2

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter