All for Joomla All for Webmasters
IRFP4368_4d9890bce7e7b.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
100.000 ₫
HEXFET Power N-MOSFET+Di 75V/195A, Rds=0,00146 Ohm, 520W TO-247AC
Mô tả HEXFET Power N-MOSFET+Di 75V/195A, Rds=0,00146 Ohm, 520W TO-247AC

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter