All for Joomla All for Webmasters
IRFB4710_4d70c3cc5f72f.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
27.000 ₫
HEXFET Power N-MOSFET+Di
100V/75A, Rds=0,014 Ohm, 200W
TO-220AB
Mô tả HEXFET Power N-MOSFET+Di 100V/75A, Rds=0,014 Ohm, 200W TO-220AB

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter