All for Joomla All for Webmasters
IRFB3607_4d988cfc26d0e.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
11.000 ₫
HEXFET Power N-MOSFET+Di 75V/80A, Rds=0,00734 Ohm, 140W TO-220AB
Mô tả HEXFET Power N-MOSFET+Di 75V/80A, Rds=0,00734 Ohm, 140W TO-220AB

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter