All for Joomla All for Webmasters
IRF5305_4d70ad94d8afa.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
11.500 ₫
HEXFET Power P-MOSFET+Di
-55V/-31A, Rds=0,06 Ohm, 110W
TO-220AB
Mô tả HEXFET Power P-MOSFET+Di -55V/-31A, Rds=0,06 Ohm, 110W TO-220AB

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter