All for Joomla All for Webmasters
IRF3808_4d70aa388c6c9.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
26.000 ₫
HEXFET Power N-MOSFET+Di
75V/140A, Rds=0,007 Ohm, 330W
TO-220AB
Mô tả HEXFET Power N-MOSFET+Di 75V/140A, Rds=0,007 Ohm, 330W TO-220AB

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter