All for Joomla All for Webmasters
IRF1405_4d70a88ab115a.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
31.000 ₫
HEXFET Power N-MOSFET+Di
55V/169A, Rds=0,0053 Ohm, 333W
TO-220AB
Color
Size
Mô tả HEXFET Power N-MOSFET+Di 55V/169A, Rds=0,0053 Ohm, 333W TO-220AB

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter