All for Joomla All for Webmasters
2SK1940_4d9998b57f813.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
15.500 ₫
N MOSFET 600Av/12A, Rds=0.75Ohm, Pd=125W, TO-3P
Mô tả N MOSFET 600Av/12A, Rds=0.75Ohm, Pd=125W, TO-3P

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter