All for Joomla All for Webmasters
2SK1358_4d9997985a66f.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
13.500 ₫
N MOSFET 900Av/9A, Rds=1.1Ohm, Pd=150W, TO-3P
Mô tả N MOSFET 900Av/9A, Rds=1.1Ohm, Pd=150W, TO-3P

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter