All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
Schottky diode 5A/40v, 2 cỡ chân dán SMC (to) và SMB (nhỡ)
SMB=2,000, SMC=2,500
Mô tả

Schottky diode 5A/40v, 2 cỡ chân dán SMC (to) và SMB (nhỡ)
SMB=2,000,100c=1,800

SMC=2,500, 100c=2,200

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter