All for Joomla All for Webmasters
1N5408_4d99d7d89470c.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
2.000 ₫
Schottky diode, 5A/60V, Imax 150A, DO-201AD
100C=1.800 đ/c
Mô tả

Schottky diode, 5A/60V, Imax 150A, DO-201AD
100C=1.800 đ/c

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter