All for Joomla All for Webmasters
74HC02_SOIC_4e701b2a73834.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
6.000 ₫
4.5MHz bandwidth x 4 OP Amp, 3.0~44V supply, SOIC-14
Mô tả

4.5MHz bandwidth x 4 OP Amp, 3.0~44V supply, SOIC-14

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter