All for Joomla All for Webmasters
AO4468_4d878dd4b264a.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
6.000 ₫
23V in, 2.5A, 340KHz Syn. Step-Down
DC/DC. Out-ADJ (0.925v - 20v), SOIC-8
Mô tả

23V, 2.5A, 340KHz Synchronous Step-Down
DC/DC Converter. Output ADJ (0.925v - 20v), SOIC-8

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter