All for Joomla All for Webmasters
AO4600_4d70e817d41bd.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
90.000 ₫
Precision Instrument Amplifier ±2.25V~±18V,offset 50μV, drift 0.5μV/°C, High Gain, SOIC-8
Mô tả

Precision Instrument Amplifier ±2.25V~±18V,offset 50μV, drift 0.5μV/°C, High Gain, SOIC-8

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter